Home> Education
Links
 
PhD Students
Juanjuan YANG
 • Mentor: Yujiong WANG
 • E-mail: 413477179@qq.com

Qingxi MA
 • Mentor: Lin HE
 • E-mail: yakexi@sjtu.edu.cn

Xuhan YANG
 • Mentor: Lin HE
 • E-mail: echo_y@yeah.net

Ying QING
 • Mentor: Lin HE
 • E-mail: qingyingeva@163.com

Liya SUN
 • Mentor: Lin HE
 • E-mail: sunliya@gmail.com

Khaleda Ferdous (Foreign)
 • Mentor: Lin HE
 • E-mail: khaledaferdous@sjtu.edu.cn

Qianqian SUN
 • Mentor: Lin HE
 • E-mail: qianqiansun82@126.com

Shajia Afrin (Foreign)
 • Mentor: Lin HE
 • E-mail: shajiaafrin@sjtu.edu.cn

Md. Rezaul Islam Khan (Foreign)
 • Mentor: Lin HE
 • E-mail: rezaulbiox@sjtu.edu.cn

Yixin TAO
 • Mentor: Lin HE
 • E-mail: kermit_tao@163.com

共计67个记录   共7页1 2 3 4 5 6 7 下一页 最后一页
版权所有:上海交通大学Bio-X研究院 沪交ICP备05045号 技术支持:上海屹超